Doopsgezinde gemeente

In 1824 is het huidige kerkgebouw, ook wel in Doopsgezinde kringen de Vermaning genoemd, gebouwd. Voordat dit gebouw tot stand kwam werd er door de doopsgezinden gekerkt in het ernaast gelegen, na de 2e wereldoorlog afgebroken, kerkhuis.

In dit voor kerkelijk doel aangekochte huis woonde tevens de voorganger. Vóór de laatste oorlog werd dit huis bewoond door koster Tegelder en zijn gezin. De door eenvoud gekenmerkte Vermaning heeft na de eerste steenlegging op 15april 1824 door de kerkenraadsleden Jan ten Cate, Teunis Bussemaker, Adam Bussemaker en Abraham ten Cate herhaalde keren kleine wijzigingen ondergaan. Zo is het houten plafond in het midden van de 19e eeuw vervangen door een geweld stucplafond. Door een schenking van Mevr. Salm-Stenvers uit Amsterdam kwam er in 1866 een klein seraphine orgeltje dat in 1871 werd vervangen door het huidige orgel. Dit orgel werd gebouwd door C. Haupt uit Osterkappeln bij Osnabruck.

Op 28 december 1983 werd de kerk door een ramp getroffen. Tijden s behandeling tegen houtworm in de kap van het gebouw is brand ontstaan en deze heeft het grootste deel van het dak verwoest. Door kordaat optreden van omwonenden en de brandweer is de gehele inventaris gered ! Alleen de vaste balken, de houten lambriseringen en het orgel hebben schade ondervonden door het bluswater. In juni 1984 is men begonnen met de restauratie en binnen een jaar heeft dit geleid tot een herboren kerkgebouw.

De Doopsgezinde Gemeente van Borne is klein en telt ongeveer 50 leden. Ze is nooit groot geweest. In de 18e eeuw varieerde het aantal leden tussen 94 in 1733 en 66 in 1777. Sedert 1960 hebben de zelfstandige Gemeenten Borne en Almelo een gemeenschappelijke in Almelo wonende predikant die eenmaal in de veertien dagen de predikbeurt in Borne vervult.

openingstijden

Kerkdiensten: 1e zondag van de maand om 10.15 uur

Of bekijk de website www.dgtwente.doopsgezind.nl/

contactinformatie

Tip je vrienden

facebook twitter